Studenci powołali Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu


Laureaci „Diamentowego Grantu” powołali Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Będzie ono skupiać i wspierać wybitnych młodych naukowców, którzy już na studiach zaczynają karierę badacza - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczącą Stowarzyszenia została absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Anna Stroynowska-Czerwińska – obecnie współpracowniczka Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

 

„Stowarzyszenie jest wyjątkowe nie tylko dlatego, że skupia najmłodszych utalentowanych naukowców, ale też dlatego, że będzie płaszczyzną do wymiany doświadczeń i współpracy między studentami i kadrą naukową z różnych dyscyplin nauki” – skomentowała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

 

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i integracja środowiska laureatów programu „Diamentowy Grant”. Zadaniem jego członków będzie m.in. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń, a także występowanie do różnych instytucji międzynarodowych i państwowych w celu propagowania i wspierania badań naukowych prowadzonych przez studentów.

 

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu odbyło się 23 lutego na Uniwersytecie Warszawskim. Był to odzew na propozycję minister Barbary Kudryckiej, która podczas uroczystości wręczenia pierwszych „Diamentowych Grantów” zaproponowała, by wybitni studenci z polskich uczelni współpracowali ze sobą, a także prowadzili m.in. debaty z najlepszymi naukowcami.

 

„Diamentowy Grant” to istniejący od 2011 r. program, w ramach którego finansowane są badania najzdolniejszych studentów. Osoby po licencjacie i studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe mogą dostać na ten cel nawet 200 tys. zł. Grant daje ponadto możliwość uzyskania stopnia doktora bezpośrednio po licencjacie, bez konieczności zdobywania dyplomu magistra.

 

Każdego roku w konkursie może być wyłonionych 100 osób. Na pierwszą edycję przeznaczono środki rzędu 17,5 mln zł.

 

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl